Hà Nội: Duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm

TP. Hà Nội vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tại các ô đất ký hiệu: G2-CT1, G3-CC1, G2-BT1, G8-BT3, G5-BT2 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với tỷ lệ 1/500.


Phối cảnh một khu đô thị tại Bắc Từ Liêm


Theo đó, quy mô, diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 49.667,1m2 (hơn 4,9ha). Quy hoạch nhằm cụ thể hóa phân khu H2-1 đã được UBND thành phố phê duyệt; quy hoạch xây dựng khu nhà ở đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực đảm bảo phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống dân cư khu vực.

Xác định cụ thể chức năng sử dụng đất, những chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng khu vực đất kết hợp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa, gắn kết với các công trình kiến trúc lân cận tạo hiệu quả cho trục đường, đáp ứng sự phát triển chung khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu H2-1 được duyệt và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất được phê duyệt là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình văn phòng, căn hộ và công cộng tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo quy định; làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo quyết định, nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên mốc giới, ranh giới, diện tích các ô đất trên theo quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/500 đã duyệt. Chỉ điều chỉnh ký hiệu, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các ô đất để thực hiện dự án tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm đảm bảo phù hợp với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận.

Bên cạnh đó, cân đối và bổ sung thêm diện tích đất trường tiểu học khoảng 3.000m2, bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt.

(Theo Bizlive)